Miljøhuset Gnisten AS har mat som et av sine hovedfokus. Vi er opptatt av å gi flest mulig i bygda tilbud om sunn, næringrik og fristende mat, og du finner oss på mange arenaer:

· Rådhuskantina
· Bjertneskantina
· Varm barnehagemat
· Møtemat/catering
· Varm mat i kaféen i bruktbutikken fra kl. 12.00 tirsdager og fra kl. 10.00 onsdager og fredager.

Her kan du etter hvert lese fristende menyer for de ulike mattilbudene.

Ta kontakt med oss om spørsmål om møtemat og catering på matbestilling@miljohuset-gnisten.no eller tlf 47 47 74 74.

God appetitt!