Miljøhuset Gnisten AS tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
skole

Info om norskopplæring finner du på www.imdi.no.

Vi følger skoleruta for Nittedal kommune.

Vi organiserer også norskprøver og prøve i samfunnskunnskap.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på
telefon 47 47 74 74 eller på
e-post bedriftspost@miljohuset-gnisten.no

Mer informasjon
Søknadsskjema
Informasjon om norskopplæring
Rett og plikt

Prøver for innvandrere
Norskprøven
Samfunnskunnskapsprøven
gir svar på spørsmål om de nye prøvene i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.