Vi leverer kvalitetsved til gode priser. Vi garanterer tørr ved – under 20% fuktighet

Vedtype       Størrelse            Enhetspris inkl mva               10 stk
Tørr bjørk     1000 liter            kr 1.000
Tørr bjørk         40 liter            kr 55                                     kr 550
Fyringsbriketter  1 pakke        kr 25                                     kr 200
Transport

Hjemkjøring kr 500,-
Betalingsmåter

Kontant
Bankkort
Ved faktura tilkommer fakturagebyr på kr 50,-
Bestilling

E-post: bedriftspost@miljohuset-gnisten.no
Telefon: 47 47 74 74
Langsiktig satsing på kvalitet og service er hovedgrunnen til at avdelingen står seg godt i markedet. Vedavdelingens arbeidsoppgaver er produksjon, transport og logistikk av fyringsprodukter, håndtering av verktøy og utstyr for vedproduksjon og kundekontakt ved levering og salg.